Ez a weboldal megfelel az EU GDPR szabályzatának és technikai, funkcionális cookie-kat használ melyek elfogadása ajánlott a felhasználói élmény javítására, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében.
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETÉS

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adataidat a honlapunk (www.whitelemon.hu) látogatása, használata és vásárlása során Bojti Szilvia e.v., továbbiakban White Lemon, hogyan használja, gyűjti, tárolja és kezeli.

(Székhelye és postai címe: 1036 Bp. Lajos utca 129, adószáma: 67768682-1-41, e-mail címe: whitelemon.smartwear@gmail.com)

 

Kiemelten fontos a számunkra a személyes adatai védelme, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön személyére

vonatkoznak, illetve az Ön személyéhez rendelhetők. A személyes adatok kezelésének a

terjedelmét minden esetben Ön tudja meghatározni illetve szabályozni. Az adatvédelem és az

adatkezelési tájékoztató törvényi alapját elsősorban:

-a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény - (Info tv.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) képezi.

 

ALAPELVEINK

Személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, a legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeljük.

Az ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos a White Lemon számára, ezért mindent megtesz, hogy a honlap böngészése során ön biztonságban tudhassa ezeket. Személyes adatait a White Lemon kizárólag a törvényben megengedett mértékig és céllal kezeli, azokat harmadik személynek kizárólag jogszabály alapján vagy az ön beleegyezésével adja tovább.

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok

pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat

haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

A személyes adatok védelmére technikai és szervezési intézkedéseket is teszünk. A

honlapunkat üzemeltető partnerünk a Shoprenter Kft. a legmagasabb szintű informatikai

és információ biztonsági követelményeknek megfelelően végzi tevékenységét.

Semmilyen személyes adatot harmadik személynek a hozzájárulása vagy előzetes

tájékoztatása nélkül nem adunk ki – kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten

kötelez. 

 

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A White Lemon az oldalon vendégként vagy regisztrált felhasználóként vásárlók családi- és utónevét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kezeli. Ha a felhasználó feliratkozott hírlevelünkre családi- és utónevét, e-mail címét kezeli. Kapcsolati űrlapon érkező üzenetek esetében szintén a családi- és utónevét, e-mail címét.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A White Lemon csakis a megrendelések teljesítésének, a kiszállításnak, a számlázásnak, valamint a vásárló által kért hírlevél kiküldésének céljából végez adatkezelést.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adatait az ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagyis a rendelés feldolgozása, számlázás, kiszállítása vagy az önkéntes hozzájárulásán alapuló hírlevél küldés. A White Lemon különleges személyes adatot nem gyűjt és nem kezel.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A White Lemon oldalán történt regisztrációját azonnal töröljük, amint azt írásban jelzi felénk whitelemon.smartwear@gmail.com e-mail címen. A vendégként leadott rendelések adatait egy évig őrizzük. Üzenet küldéskor az adatokat a kapcsolat lezárultáig kezeljük. A számlákat a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig meg kell őriznünk. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELŐJE ÉS FELDOLGOZÓJA

Az oldalon megadott személyes adatait a White Lemon kezeli, továbbá azok, akiknek közremükődése elengedhetetlen a megrendelések teljesítéséhez. Így adatfeldolgozó lehet: a kiszállító (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), és banki szolgáltatók (fizetési adatokat a White Lemon nem tárol), könyvelő (számlázási adatok). Oldal statisztika esetében Google Analytics (személyes adatokat nem gyűjt).

 

AZ ÖN JOGAI

A regisztrációkor megadott adatait bármikor módosíthatja a fiókom menüpontban. Bármikor kérhet tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, valamint személyes adatainak - a kötelező, törvényen alapuló adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Kérelmezheti, hogy a White Lemon adjon tájékoztatást az általa kezelt, illetve adatfeldolgozója által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A White Lemon a tájékoztatást 30 napon belül, közérthető formában köteles írásban megadni. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

COOKIE-K

Az oldalon cookie-kat használunk. A cookie-k javítják a böngészési élményt, valamint elengedhetetlenek néhány, a honlapon lévő funkcióhoz. A cookie-k kis szöveges fájlok, amik böngészőjében vagy gépén tárolódnak.

A cookie-kat kikapcsolhatja böngészőjében, ugyanakkor ebben az a esetben előfordulhat, hogy az oldal nem működik megfelelően.

Az oldalon Google Analytics-et használunk statisztikai célokból. Méri az oldal látogatók számát, felhasználók átlagosan mennyi időt töltenek az oldalon stb. Személyes adatot nem gyűjt.

 

LINKEK

A honlapon találhatóak kifelé mutató linkek, amelyek más, harmadik személyek oldalaihoz vezetnek. Ezen oldalak tartalmáért a White Lemon a felelősséget nem vállalja. Az oldalak adatvédelmi elvei eltérhetnek a White Lemon adatkezelési elveitől.

 

TÁJÉKOZTATÁS

Bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatairól, felhasználásáról. Üzenetét a whitelemon.smartwear@gmail.com e-mail címre küldheti.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Amennyiben további információra lenne szükséged lépj velünk kapcsolatba a

whitelemon.smartwear@gmail.com  e-mail címen, vagy személyesen. Az adatkezeléssel kapcsolatos

panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is

fordulhat.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:https://naih.hu/

 

2020.08.04.

Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentjük, hogy az oldalainkon látható információk saját tulajdonban vannak. A www.whitelemon.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkat használja, vásárol vagy regisztrál, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Keresés